Obsah

Ceník základních úkonů denního stacionáře

platný od 1. ledna 2017
Ceny pro klienty ambulantních služeb
  Cena
stupeň závislosti na pomoci jiné osoby za hodinu za den
(8 hodin)
za měsíc
(21 dnů)
1. Klient vykonává činnosti se slovní podporou zaměstnance (lehká závislost) 15 Kč 120 Kč 2 520 Kč
2. Klient vykonává činnosti se slovní podporou a s dohledem zaměstnance (středně těžká závislost) 25 Kč 200 Kč 4 200 Kč
3. Klient vykonává činnosti s fyzickou podporou zaměstnance (těžká závislost) 40 Kč 320 Kč 6 720 Kč
4. Klient je při činnostech plně závislý na podpoře zaměstnance (úplná závislost) 65 Kč 520 Kč 10 920 Kč
       
Ceník stravování, poskytování ambulantních služeb   Cena
1. Zajištění oběda v jídelně MPS Louny:    
  • strava normální a diabetická
  55 Kč
2. Zajištění celodenní stravy dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., § 12 (oběd, dopolední a odpolední svačina, celodenní pitný režim)   90 Kč
       

Poznámka:

Maximální úhrady za úkony poskytované v denním stacionáři jsou stanoveny v § 12 vyhlášeky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

       
Ceník fakultativních úkonů denního stacionáře
Druh služby   Cena
1. Pitný režim (minerální vody, ovocné sirupy, džusy, čaje, limonády)   6 Kč/den
2. Používání standardní mikrovlnné trouby umístěné v kuchyňce na výchovném oddělení vč. zajištění bezpečnosti při manipulaci   3 Kč/1 použití
3. Použití ostatních elektrospotřebičů (lednice, rychlovarná konvice, elektrický vařič, vysoušeč vlasů)   3 Kč/1 použití
4. Internetové služby   6 Kč/1 použití
5. Kopírování listin (1 kopie A4), tisk dokumentů   2 Kč/1 strana
6. Převoz klienta služebním vozidlem do a z denního stacionáře v odůvodněném případě (za zdravotních důvodů, apod.)      
  • v rámci města Loun
  50 Kč/1 jízda
  • mimo město Louny
  15 Kč/1 km
7. Pedikúra (ve středisku osobní hygieny)   120 Kč/úkon
8. Telefonování na žádost klienta   10 Kč/1 min.
   

Poznámky:

Fakultativní úkony se poskytují pouze osobám, které mají uzavřenou smlouvu o poskytování služeb v denním stacionáři.

Pedikúru objednávejte předem u paní Sihlovcové prostřednictvím zaměstnance denního stacionáře nebo telefonicky na čísle 722 274 808.