Obsah

Cvičná kuchyňka DS

kuchynka2Dne 13. ledna 2009 byla v sídle MPS Louny otevřena cvičná kuchyňka denního stacionáře, která byla vybudována za podpory Fondu T-Mobile, který přispěl částkou 55 000,- Kč a z dobročinné akce cycletour 2008 Barendrecht/Louny, ze které jsme získali částku 2 500,- EUR.

Kuchyňka nám umožnila rozšířit výchovně vzdělávací činnost – učit naše mentálně postižené klienty soběstačnosti (připravit si jednoduché jídlo, manipulovat se spotřebiči, připravovat občerstvení při růz. akcích atd.). Projekt nadchl jak naše klienty, tak jejich rodinné příslušníky a další spolupracující osoby.

kuchynka1

sek_T-Mobile
sek_Barendrecht