Obsah

Domácí řád DS

vytvarka2Provozní doba
 • Po – Pá v rozmezí 6.00 – 16.30 hod.
 • Provozní doba se přizpůsobuje potřebám klientů.

Příchod klienta
 • Přijdu do stacionáře čistě oblečený a umytý, nejdéle do 8.00 hod.
 • Odemknu si šatnu vlastním klíčem.
 • Převléknu se do oblečení dle zaměstnání.
 • Příchod nahlásím přítomnému zaměstnanci na oddělení (videofon).

Výchovná a aktivizační činnost
 • Dle možností a mé docházky plním svůj individuální plán a účastním se nabízené aktivity dne.

Stravování
 • Mohu průběžně využívat nabídku fakultativních služeb (snídaně, připravím si kávu, apod.).
 • V době od 10.30 – 12.30 hod. odcházím do jídelny na oběd.

Stížnosti
 • Pokud nejsem s poskytovanými službami nebo jednáním zaměstnanců spokojen, půjdu za paní ředitelkou nebo na Městský úřad v Lounech.
 • Mohu využít schránku důvěry.

Zdraví a bezpečnost
 • Svůj aktuální stav řeším s přítomným zaměstnancem a svým ošetřujícím lékařem.
 • Dodržuji pokyny přítomného zaměstnance (např. práce v kuchyni, na zahradě, požární poplach).

Chování
 • Chovám se k ostatním tak, jak bych chtěl, aby se oni chovali ke mně.

Závěr
 • Domácí řád je volně přístupný v Denním stacionáři.