Obsah

Režim dne DS

vytvarka36.00 – 8.00
 • příchod klientů
 • snídaně
 • samostatné práce dle potřeby
 • příprava pomůcek na hlavní činnost dne
8.00 - 9.00
 • zdravotní tělesná výchova
 • hudebně pohybová výchova
 • psychomotorické hry
 • taneční klub „Boubelky“
9.00 – 9.20
 • svačina
vytvarka19.20 – 10.30
 • výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost
10.30 – 11.30
 • vycházka, zahrada
11.30 – 13.00
 • oběd
 • úklid v jídelně
 • osobní volno
13.00 – 14.30
 • výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost
14.30 – 15.00
 • svačina
15.00 – 16.30
 • vlastní zájmová činnost