Obsah

Kontakty

MĚSTSKÁ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA S DENNÍM STACIONÁŘEM LOUNY
adresa: Fügnerova 1668, 440 01 Louny mapa_kontakty
IČ: 60275847
DIČ:  CZ60275847
Bank.spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2948016399/0800
tel.: +420 415 652 404
www: http://www.mpslouny.cz
zřizovatel: Město Louny, Mírové nám. 35, 440 01 Louny
  www.mulouny.cz

 

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 1097

datová schránka: m62u4af
 

Ředitelka organizace
Ing. Libuše Machillová
informace o organizaci, informace o poskytovaných sociálních  službách, řešení stížností
mobil: +420 725 785 400
e-mail: machillova@mpslouny.cz
   
Personalistka
Bc. Ivana Heringová
personalistika a mzdy, informace pro zájemce o zaměstnání
mobil: +420 725 785 403
e-mail: heringova@mpslouny.cz
   
Účetní
Dagmar Černá
zástupce ředitelky, vedení účetnictví, fakturace, bankovní operace
mobil: +420 725 785 410
e-mail: cerna@mpslouny.cz
   
Vedoucí pečovatelek
Miluše Benešová
informace pro uživatele pečovatelské služby, objednávky dopravy
mobil: +420 725 785 401
e-mail: mps@mpslouny.cz
   
Sociální pracovník pečovatelské služby
Pavlína Plešingerová, DiS.
poradenství, vyřizování žádostí o poskytnutí pečovatelské služby, sociální šetření
mobil: +420 725 785 405
e-mail:
plesingerova@mpslouny.cz 
   
Hospodář
Jiří Pastrňák
přihlášky a odhlášky obědů, prodej stravenek, pokladna, zásobování kuchyně
mobil:  +420 725 785 406
e-mail: jidelna@mpslouny.cz
   
Terénní programy
Bc. Stanislava Fagulcová  
služba pro osoby v krizi  
mobil: +420 725 785 407
e-mail:
fagulcova@mpslouny.cz
 
 
Denní stacionář
Bc. Marcela Vodrážková a Olga Bartošová
zajišťování činnosti v denním stacionáři, informace pro uživatele služeb denního stacionáře
tel: +420 415 652 404
e-mail: stacionar-lunacek@mpslouny.cz
   
Dům s pečovatelskou službou, U Pramene 2634, Louny
mobil: +420 725 785 402
   
Dům s pečovatelskou službou, Rakovnická 2502, Louny
mobil: +420 723 264 638
   
Prádelna DPS, U Pramene 2634, Louny
mobil: +420 725 785 409