Obsah

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení (dále jen „PSB“) poskytuje služby podle § 43 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poslání podpory samostatného bydlení

Posláním podpory samostatného bydlení je umožnit dospělým osobám s mentálním nebo chronickým duševním onemocněním žít nezávislým způsobem života. Vedení a motivování těchto osob k samostatnosti a odpovědnosti v jejich běžném prostředí. Tímto procesem dochází k posilování přirozených sociálních vazeb a k vytváření přirozené sítě širší podpory.

Posláním podpory samostatného bydlení je umožnit klientům žít nezávislým způsobem života dle svých potřeb a možností. Pomoci jim získat nebo udržet si vlastní bydlení a motivovat je k samostatnosti a odpovědnosti.

Cíle podpory samostatného bydlení

Cílem podpory samostatného bydlení je pomoci klientovi:

 • získat nebo udržet si samostatné bydlení a žít běžným způsobem života dle svých potřeb a možností,
 • upevňovat pocit sounáležitosti,
 • rozvíjet sociální schopnosti a praktické dovednosti,
 • posilovat nezávislost, zodpovědnost a schopnost rozhodování,
 • zachovávat nebo znovu navázat kontakty s rodinou a rozvíjet spolupráci,
 • začleňovat se do společnosti,
 • vytvářet pracovní návyky.

 

Cílové skupiny:
 • osoby s mentálním postižením ve věku od 18 let, které žijí ve vlastní domácnosti,
 • osoby s chronickým duševním onemocněním ve věku od 18 let, které žijí ve vlastní domácnosti.
Kapacita služby (maximální okamžitá kapacita):
 • 1 uživatel
Formy poskytování služby:
 • terénní - na území města Loun a spádových obcí Brloh a Nečichy
Provozní doba podpory samostatného bydlení:
pondělí - pátek 8:00 - 8:30 hodin
       

Základní činnosti při poskytování služeb PSB se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 
Kontakt
Ing. Libuše Machillová +420 725 785 401
pevná linka +420 415 652 404
e-mail machillova@mpslouny.cz
   

Dokumenty ke stažení

Další dokumenty