Obsah

Základní sociální poradenství

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny poskytuje tuto službu každému zájemci či uživateli služby.

V rámci této služby poskytujeme osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé situace. Poskytují se základní informace o možnostech řešení obtížné situace, které vyplývají ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci poradenství nabízíme:

 • pomoc s výběrem vhodných služeb,
 • pomoc a podporu při vyřizování sociálních dávek (vyplnění žádostí, apod.),
 • zprostředkování informací a kontaktů s dalšími poskytovateli sociálních služeb, úřady, zdravotnickými zařízeními, apod.

 

Služba může být poskytována formou:

 • osobního setkání,
 • telefonického kontaktu,
 • elektronické pošty,
 • poštovní zásilky.

 

Poradenství je poskytováno na základě těchto principů:

 • bezplatnost - poradenství je poskytováno zdarma,
 • individuálnost - proces je zaměřen na individuální potřeby a zájmy zájemce nebo uživatele služby a plně respektuje vlastní vůli osoby,
 • diskrétnost - pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a ochranou osobních údajů a informací o klientovi, a to i po ukončení spolupráce,
 • objektivita - při práci s osobou dodržuje pracovník zásady nestrannosti a objektivity, zdržuje se vlastních soudů a hodnocení,
 • univerzálnost - poradenství je poskytováno jak uživatelům služeb, tak rodinným příslušníkům a zájemcům o služby.

 

KONTAKTY
Ing. Libuše Machillová (všechny služby)
tel.: 415 652 404
mobil: +420 725 785 400
e-mail: machillova@mpslouny.cz
   
Miluše Benešová, Pavlína Plešingerová DiS (pečovatelská služba)
tel.: 415 652 404
mobil: +420 725 785 401; +420 725 785 405
e-mail: mps@mpslouny.czplesingerova@mpslouny.cz
   
Bc. Zuzana Kubínková, Olga Bartošová, Marcela Vodrážková (denní stacionář)
tel.: 415 652 404
e-mail: stacionar-lunacek@mpslouny.cz