Obsah

Terénní programy

Terénní programy (dále jen „TP“) poskytuje služby podle § 69 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Poslání terénních programů

Posláním služby "Terénní programy" je vyhledávání a podpora osob v jejich přirozeném prostředí, které se ocitly v krizi. Smyslem služby je podpořit tyto osoby v rozvoji jejich schopností a dovedností, které jim umožní začlenění do společenského prostředí, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. s vyřizováním listin a jednáním na úřadech).

Služba je poskytována zdarma.

Cíl služby

Cílem je zastavit zhoršování sociální situace klienta a podpořit jeho integraci.

Cílové skupiny:

 • osoby v krizi

 

Věková sturktura osob

 • starší děti od 15 let
 • dorost (16 - 18 let)
 • mladí dospělí (19 - 26 let)
 • dospělí (27 - 64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)
 
Kapacita služby (maximální okamžitá kapacita):
 • 1 uživatel
 
Forma poskytování služby:
 • terénní - na území města Loun a městských částí Brloh a Nečichy
 
Provozní doba služby:

pondělí

7:00 - 15:30 hodin
úterý a čtvrtek 7:00 - 16:00 hodin
středa a pátek 7:00 - 15:00 hodin

 

Základní činnosti služby:
 • základní sociální poradenství,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 
Kontakt
Bc. Stanislava Fagulcová +420 725 785 407
pevná linka +420 415 652 404
e-mail fagulcova@mpslouny.cz