Obsah

Historie

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny je příspěvkovou organizací zřízenou územním samosprávným celkem, zřizovatelem je Město Louny. Byla založena dnem 1. 7. 1994 usnesením městského zastupitelstva č. 20/94 ze dne 21. 4. 1994 původně pod názvem Městská pečovatelská služba Louny. Hlavním předmětem činnosti podle původní zřizovací listiny bylo poskytovat pečovatelskou službu zdravotně postiženým nebo starým občanům. Do konce roku 2007 byla malou organizací s počtem 20 zaměstnanců.

K 31. 12. 2007 došlo ke zrušení jiné příspěvkové organizace - Denního stacionáře s jídelnou pro důchodce, který poskytoval služby osobám s mentálním postižením a zajišťoval přípravu a dovoz stravy důchodcům.  

K 1. 1. 2008 byl denní stacionář s jídelnou připojen k Městské pečovatelské službě a změněn název organizace na Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny. Zřizovací listina byla změněna usnesením Zastupitelstva města č. 93/2007 ze dne 10. 12. 2007.

V současné době jsme velkou organizací s počtem zaměstnanců  35 a hlavním předmětem naší činnosti je poskytování pečovatelské služby podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. a služeb v denním stacionáři podle § 46 zákona č. 108/2006 Sb.