Obsah

Ceník základních úkonů pečovatelské služby

Sazebník úkonů pečovatelské služby platný od 1. května 2017
Název úkonu Cena 7-16 h. Cena 16-20 h., SO, NE
A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 90 Kč/hod. 120 Kč/hod.
2. Pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek 90 Kč/hod. 120 Kč/hod.
3. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 90 Kč/hod. 120 Kč/hod.
4. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 90 Kč/hod. 120 Kč/hod.
     
B. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. Pomoc při běžných úkonech osobní hygieny (umytí, koupání, apod.) 90 Kč/hod. 120 Kč/hod.
2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty (umytí a vysušení vlasů, ostříhání nehtů) 90 Kč/hod. 120 Kč/hod.
3. Pomoc při použití WC 90 Kč/hod. 120 Kč/hod.
     
C. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
(odpovídá zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování)
1. Zajištění oběda vč. provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy (hlavní jídlo vč. polévky):
a) D3 – strava normální 55 Kč/oběd 55 Kč/oběd 55 Kč/oběd
b) D9 – strava diabetická, D4 - žlučníková dieta 55 Kč/oběd 55 Kč/oběd
2. Dovoz nebo donáška oběda:  
     v terénu – po městě Louny, Brloh, Nečichy 10 Kč/úkon 10 Kč/úkon
3. Pomoc při přípravě jídla a pití (snídaně, oběd, večeře v domácnosti klienta) 90 Kč/hod. 120 Kč/hod.
4. Příprava a podání jídla a pití (snídaně, oběd, večeře v domácnosti klienta) 90 Kč/hod. 120 Kč/hod.
     
D. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 
1. Běžný úklid a údržba domácnosti 90 Kč/hod. neposkyt. se
2. Údržba domácích spotřebičů 90 Kč/hod. neposkyt. se
3. Pomoc při zajištění velkého úklidu (např. sezónního úklidu, úklidu po malování, úklid společných prostor domu, mytí oken) 130 Kč/hod. neposkyt. se
4. Donáška vody 130 Kč/hod. neposkyt. se
5. Topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 130 Kč/hod. neposkyt. se
6. Běžné nákupy a pochůzky:    
a) Pochůzka (na poštu, úřad, do banky, do lékárny, s prádlem do prádelny, za účelem dohledu-zjištění,zda klient něco nepotřebuje, pokud to klient požaduje apod.) 90 Kč/hod. neposkyt. se
b) Nákup (max. do 10 kg)  90 Kč/hod. neposkyt. se
7. Velký nákup 10 kg (týdenní nákup, nákup ošacení, vybavení domácnosti) 115Kč/úkon neposkyt. se
8. Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné úpravy 66 Kč/kg neposkyt. se
9. Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné úpravy 66 Kč/kg neposkyt. se
     
E. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. Doprovázení dospělých do zaměstnání, k lékaři, na úřady a instituce, a zpět 90 Kč/hod. neposkyt. se
2. Doprovázení dětí do předškolního a školského zařízení, k lékaři, a zpět neposkyt. se neposkyt. se

 

Ceník fakultativních úkonů pečovatelské služby
Název úkonu Cena
1. Koupel ve středisku osobní hygieny včetně úklidu a desinfekce 200 Kč/hod.
2. Promazání části těla kosmetickými přípravky bez masáže 120 Kč/hod.
3. Dohled nad užíváním léků (léky nesmí být podány do úst) 10 Kč/úkon
4. Příprava léků na týden dle pokynu a rozpisu lékaře 30 Kč/úkon
5. Doprava v rámci města Loun a městských částí Brloh a Nečichy  50 Kč/1 jízda
6. Vyprání a vyžehlení silně znečištěného nebo biologicky znečištěného prádla 150 Kč/kg
7. Procházka s klientem 90 Kč/hod.
8. Kopírování listin (1 kopie A4), tisk dokumentů - 1 strana = 1 úkon 2 Kč/1 strana
   

Poznámky:

Fakultativní úkony pečovatelské služby se poskytují pouze osobám, které mají uzavřenou smlouvu o pečovatelské službě.