Obsah

Ceník základních úkonů pečovatelské služby

Sazebník úkonů pečovatelské služby platný od 1. ledna 2017
Název úkonu Cena 7-16 h. Cena 16-20 h., SO, NE
A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 90 Kč/hod. 120 Kč/hod.
2. Pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek 90 Kč/hod. 120 Kč/hod.
3. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 90 Kč/hod. 120 Kč/hod.
4. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 90 Kč/hod. 120 Kč/hod.
     
B. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. Pomoc při běžných úkonech osobní hygieny (umytí, koupání, apod.) 90 Kč/hod. 120 Kč/hod.
2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty (umytí a vysušení vlasů, ostříhání nehtů) 90 Kč/hod. 120 Kč/hod.
3. Pomoc při použití WC 90 Kč/hod. 120 Kč/hod.
     
C. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
(odpovídá zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování)
1. Zajištění oběda vč. provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy (hlavní jídlo vč. polévky):
a) D3 – strava normální 55 Kč/oběd 55 Kč/oběd 55 Kč/oběd
b) D9 – strava diabetická, D4 - žlučníková dieta 55 Kč/oběd 55 Kč/oběd
2. Dovoz nebo donáška oběda:  
     v terénu – po městě Louny, Brloh, Nečichy 10 Kč/úkon 10 Kč/úkon
3. Pomoc při přípravě jídla a pití (snídaně, oběd, večeře v domácnosti klienta) 90 Kč/hod. 120 Kč/hod.
4. Příprava a podání jídla a pití (snídaně, oběd, večeře v domácnosti klienta) 90 Kč/hod. 120 Kč/hod.
     
D. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 
1. Běžný úklid a údržba domácnosti 90 Kč/hod. neposkyt. se
2. Údržba domácích spotřebičů 90 Kč/hod. neposkyt. se
3. Pomoc při zajištění velkého úklidu (např. sezónního úklidu, úklidu po malování, úklid společných prostor domu, mytí oken) 130 Kč/hod. neposkyt. se
4. Donáška vody 130 Kč/hod. neposkyt. se
5. Topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 130 Kč/hod. neposkyt. se
6. Běžné nákupy a pochůzky:    
a) Pochůzka (na poštu, úřad, do banky, do lékárny, s prádlem do prádelny, za účelem dohledu-zjištění,zda klient něco nepotřebuje, pokud to klient požaduje apod.) 90 Kč/hod. neposkyt. se
b) Nákup (max. do 10 kg)  90 Kč/hod. neposkyt. se
7. Velký nákup 10 kg (týdenní nákup, nákup ošacení, vybavení domácnosti) 115Kč/úkon neposkyt. se
8. Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné úpravy 66 Kč/kg neposkyt. se
9. Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné úpravy 66 Kč/kg neposkyt. se
     
E. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. Doprovázení dospělých do zaměstnání, k lékaři, na úřady a instituce, a zpět 90 Kč/hod. neposkyt. se
2. Doprovázení dětí do předškolního a školského zařízení, k lékaři, a zpět neposkyt. se neposkyt. se

Poznámky:

Maximální úhrady za poskytování pečovatelské služby jsou stanoveny v § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

1. Účtování úkonů pečovatelské služby:

Pokud poskytování úkonů s hodinovou sazbou netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí (účtuje se každých započatých 15 minut). Při provedení hodinového úkonu pro více osob se celkový počet hodin rovnoměrně rozúčtuje mezi počet osob. Klient podepisuje pečovatelce výkaz, ve kterém je uveden čas příchodu a odchodu a doba poskytnutí jednotlivých úkonů. Podepsáním výkazu klient potvrdí správnost údajů ve výkazu. Má-li, při fakturaci, klient pochybnosti o vyúčtování uvedeném ve faktuře, má možnost nahlédnout do denních výkazů a zkontrolovat dobu a četnost úkonů, případný chybný výpočet bude opraven. Výkazy se klientům dají k nahlédnutí, nekopírují se z důvodu ochrany osobních údajů (na výkazu jsou jména dalších klientů). Doporučujeme zkontrolovat fakturu ihned po přijetí a případné připomínky vznést do 1 týdne.

2. Nákupy a přenášení břemen:

Zaměstnanec smí, podle předpisů BOZP, zdvihat břemena s max. hmotností 15 kg, proto požaduje-li klient nákup nad 15 kg nebo přenesení těžšího břemena, je potřeba pomoci dalších zaměstnanců. 

3. Donáška nebo dovoz prádla: 

Pro klienty s uzavřenou smlouvou o pečovatelské službě se účtuje jako pochůzka (naúčtuje se doba, po kterou by pečovatelka nesla prádlo do prádelny MPS).

4. Úklidové pomůcky:

Pečovatelská služba je službou terénní (tzn. poskytuje se do domácnosti klienta), proto poskytovatel nepoužívá vlastní úklidové prostředky (vysavač, kbelík, hadr, čistící prostř., apod.), neboť se jedná o poskytování služby v domácnosti klienta.

5. Druhy úkonů:

Úkony pečovatelské služby si vybírá klient sám, na základě vlastní potřeby. Docházíme do domácnosti klienta, který si sám rozhoduje o svém životě a respektujeme jeho přání, potřeby a rozhodnutí. Zaměstnanec pečovatelské služby nesmí za klienta rozhodovat, pokud mu klient neudělil plnou moc. Pečovatelská služba není službou pobytovou, po vykonání úkonu zaměstnanec opustí domácnost klienta. Rozhodnutí klienta neovlivňujeme ani nemůžeme za jeho rozhodování ručit.

6. Poskytování pečovatelské služby v mimořádných případech:

Pro uživatele, kteří nemají možnost zajistit si vykonání některých nutných úkonů rodinnými příslušníky po přechodnou dobu z důvodu zotavení po nemoci nebo propuštění ze zdravotnického zařízení nebo při čekací lhůtě na umístění do pobytového zařízení, lze v mimořádných případech rozšířit provozní dobu v pracovních dnech do 20:00 hodiny a o poskytnutí služeb v sobotu a neděli a o svátcích od 8:00 do 20:00 hodin dle individuálních potřeb uživatele. V tomto případě se však jedná o poskytnutí pouze těchto úkonů:

  • pomoc při zvládání péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně,
  • poskytnutí stravy (dodání a dovoz oběda) nebo pomoc při zajištění stravy (příprava a podání snídaně, oběda a večeře v domácnosti klienta).

 

Ceník fakultativních úkonů pečovatelské služby
Název úkonu Cena
1. Koupel ve středisku osobní hygieny včetně úklidu a desinfekce 200 Kč/hod.
2. Promazání části těla kosmetickými přípravky bez masáže 120 Kč/hod.
3. Dohled nad užíváním léků (léky nesmí být podány do úst) 10 Kč/úkon
4. Příprava léků na týden dle pokynu a rozpisu lékaře 30 Kč/úkon
5. Doprava v rámci města Loun a městských částí Brloh a Nečichy  50 Kč/1 jízda
6. Vyprání a vyžehlení silně znečištěného nebo biologicky znečištěného prádla 150 Kč/kg
7. Procházka s klientem 90 Kč/hod.
8. Kopírování listin (1 kopie A4), tisk dokumentů - 1 strana = 1 úkon 2 Kč/1 strana
   

Poznámky:

Fakultativní úkony pečovatelské služby se poskytují pouze osobám, které mají uzavřenou smlouvu o pečovatelské službě.