Obsah

Terénní programy

 

 

Poslání terénních programů

Posláním služby "Terénní programy" je vyhledávání a podpora osob v jejich přirozeném prostředí, které se ocitly v krizi. Smyslem služby je podpořit tyto osoby v rozvoji jejich schopností a dovedností, které jim umožní začlenění do společenského prostředí, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. s vyřizováním listin a jednáním na úřadech).

Služba je poskytována zdarma.

 
Cíl služby

Cílem je zastavit zhoršování sociální situace klienta a podpořit jeho integraci.

 
Komu je služba určena
  • osobám v krizi od 15 let věku

 

Kapacita služby
  • okamžitá kapacita služby je 1 klient (při práci s jednotlivcem)
 
Forma poskytování služby:
  • terénní - na území města Loun, městských částí Brloh a Nečichy a obcí Blšany, Cítoliby, Černčice, Dobroměřice, Lenešice, Obora, Vršovice, Zeměchy
 
Provozní doba služby:

pondělí - pátek

6:45 - 15:15 hodin
       

Základní činnosti služby:

  • základní sociální poradenství,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 
Kontakt
Bc. Stanislava Fagulcová +420 725 785 407
pevná linka +420 415 652 404
e-mail fagulcova@mpslouny.cz