Obsah

Kontakty

MĚSTSKÁ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA S DENNÍM STACIONÁŘEM LOUNY, p. o.
adresa: Fügnerova 1668, 440 01 Louny mapa_kontakty
IČ: 60275847
DIČ:  CZ60275847
Bank.spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2948016399/0800
tel.: +420 415 652 404
www: http://www.mpslouny.cz
zřizovatel: Město Louny, Mírové nám. 35, 440 01 Louny
  www.mulouny.cz

 

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 1097

datová schránka: m62u4af
 

ŘEDITELKA
Ing. Libuše Machillová
informace o organizaci, informace o poskytovaných sociálních  službách, řešení stížností
mobil: +420 725 785 400
e-mail:

machillova@mpslouny.cz

 

 
ÚČETNICTVÍ
Dagmar Černá
vedení účetnictví, fakturace, bankovní operace, zástupce ředitelky
mobil: +420 725 785 410
e-mail:

cerna@mpslouny.cz

 

 
MZDY A PERSONALISTIKA
Anna Malecká
zpracování mezd, informace pro zájemce o zaměstnání 
mobil: +420 725 785 408
e-mail:

malecka@mpslouny.cz

 

 
ADMINISTRATIVA, SPRÁVA MAJETKU
Aneta Vernerová
 
mobil: +420 725 785 406
e-mail:

vernerova@mpslouny.cz 

 

 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pavlína Plešingerová, DiS., sociální pracovnice
poradenství, vyřizování žádostí o poskytnutí pečovatelské služby, sociální šetření, smlouvy o PS
mobil: +420 725 785 405
e-mail:

plesingerova@mpslouny.cz

 
 
DENNÍ STACIONÁŘ
Bc. Marcela Vodrážková, sociální pracovnice a Bc. Stanislava Fagulcová, pracovník v soc. službách
zajišťování činnosti v denním stacionáři, informace pro uživatele služeb denního stacionáře
mobil: +420 725 785 402, 725 785 407
e-mail:

stacionar-lunacek@mpslouny.cz

 

 

 
PRÁDELNA, U Pramenu 2634, Louny
mobil: +420 725 785 409