Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Veřejný závazek

Veřejný závazek

Veřejný závazek pro každou z poskytovaných služeb upravuje poslání, cíle, zásady konkrétní služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má klientům služby usnadnit orientaci v tom, co jim služba může a nemůže poskytnout a jaké jsou principy poskytování konkrétní služby.

Poslání organizace

Pomáháme uživatelům služeb zvládat běžné každodenní úkony, které si nedokážou zabezpečit sami z důvodu vyššího věku, nepříznivého zdravotního stavu nebo momentální tíživé sociální situace. Snažíme se pomoci lidem co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí, žít smysluplný život a zprostředkovat všem bez rozdílu věku jinak nedostupné služby a společenské kontakty. Každému uživateli chceme nabídnout pestrý výběr služeb a aktivit, které ho uspokojí.

Registrované sociální služby:

 • DENNÍ STACIONÁŘ (§ 46 zákona 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 • PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (§ 40 zákona 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Cíle služeb

Naše cíle vycházejí z individuálních potřeb a cílů každého klienta. Hlavním cílem je poskytnutí takových služeb, které by pomohly udržet způsob a kvalitu dosavadního života nebo měly přímý vliv na její vylepšení. Pomáháme klientům vést domácnost, zabezpečit základní životní potřeby, udržovat společenské kontakty, nacvičovat sebeobsluhu, získávat manuální dovednosti a základní pracovní návyky.

Dlouhodobé cíle:

 • poskytovat kvalitní sociální služby přizpůsobené individuálním požadavkům a potřebám každého klienta, přitom respektovat jeho soukromí, zdravotní stav a podporovat jeho samostatnost,
 • poskytovat všem klientům služby cenově dostupné,
 • napomáhat udržet způsob a kvalitu dosavadního života,
 • zajišťovat informovanost občanů o poskytovaných službách prostřednictvím internetových stránek, propagačního materiálu,
 • podávat pravdivé a komplexní informace,
 • zvyšovat spolupráci s rodinnými příslušníky a jinými organizacemi,
 • dbát na profesionální přístup a podporovat další vzdělávání zaměstnanců.

Principy poskytovaných služeb

Sociální služby poskytujeme v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno:

 • dodržování a ochrana lidských práv a základních svobod osob, uznávání hodnoty
 • respektování volby a svobodného rozhodování
 • respektování soukromí
 • individuální plánování a flexibilita
 • partnerství a spolupráce
 • ochrana důvěrných informací
 • odbornost, kvalita, kontrolovatelnost