Obsah

Úvodem

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace, byla založena dnem 1. 7. 1994 na dobu neurčitou na základě usnesení MZ č. 20/94 ze dne 21. 4. 1994. Zřizovatelem je Město Louny.

Od 26. 10. 2017 je organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr., vložce číslo 1097.

Hlavním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Předmět činnosti je vymezen v čl. III zřizovací listiny.

Kromě hlavní činnosti provozuje organizace i činnost doplňkovou. Okruhy doplňkové činnosti jsou vymezeny v čl. IV zřizovací listiny.

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

DENNÍ STACIONÁŘ

 • pomoc osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením - ambulantní služba poskytovaná v našem zařízení,
 • služba se poskytuje za úhradu, viz ceník zde ke stažení.

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

 • pomoc seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi - terénní služba poskytovaná do domácnosti osoby, službu poskytujeme na území města Loun, městských částí Brloh a Nečichy a obcí Blšany, Cítoliby, Černčice, Dobroměřice, Lenešice, Obora, Vršovice, Zeměchy; ambulantní služba poskytovaná v našem zařízení
 • služba se poskytuje za úhradu, viz ceník zde ke stažení.

 

TERÉNNÍ PROGRAMY

 • pomoc osobám v krizi - terénní služba poskytovaná na území města Loun, městských částí Brloh a Nečichy a obcí Blšany, Cítoliby, Černčice, Dobroměřice, Lenešice, Obora,  Vršovice, Zeměchy,
 • služba se poskytuje zdarma.

 

V souladu s § 37 zákona č. 108/2006 Sb. poskytujeme zdarma základní sociální poradenství. Osobám poskytujeme potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé situace. 

PROVOZOVANÁ DOPLŇKOVÁ ČINNOST

 • dodávka celodenní stravy do nemocnice v Lounech
 • dodávka obědů osobám, které nevyužívají sociální služby
 • pronájem a správa bytů a nebytových prostor v majetku Města Loun
 • praní a mandlování prádla

Doplňková činnost je zřizovatelem povolena za účelem lepšího využívání hospodářských možností a odborností zaměstnanců, sleduje se odděleně a nesmí být ztrátová.

Ceník ke stažení zde

 

HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ ORGANIZACE

 • úhrady od uživatelů sociálních služeb
 • příspěvek zřizovatele
 • dotace ze státního rozpočtu na financování sociálních služeb poskytovaná prostřednictvím Ústeckého kraje
 • příjmy z doplňkové činnosti