Obsah

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba se poskytuje podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poslání pečovatelské služby

pecovatelska_sluzba_1Posláním pečovatelské služby "seniorům, zdravotně postiženým občanům a osobám s chronickým onemocněním" je umožnit osobám zachovat si v dostatečné míře dosavadní způsob života, kompenzovat sníženou soběstačnost a oddalovat možnost odchodu do pobytového zařízení. Poskytováním služeb ve vlastní domácnosti napomáháme uživateli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném a známém prostředí a přispíváme tak k zachování jeho nezávislosti.

Posláním pečovatelské služby "rodinám s dětmi", jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a potřebují přechodnou podporu, je pomáhat do té doby, než rodina plně samostatně zvládne veškeré potřeby nebo pominou přechodné důvody k poskytování služby. Pomáháme rodinám, ve kterých se narodily 3 a více dětí a rodinám, které se dostaly do nepříznivé situace pro přechodné důvody (nemoc, operace, apod.).

Cíle pečovatelské služby

Cílem pečovatelské služby je poskytovat uživatelům takovou pomoc a podporu, která pomáhá zachovat si dosavadní aktivity, soběstačnost a způsob života, který umožňuje zůstávat ve svém přirozeném prostředí, zachovávat přirozené sociální vazby a nadále prožívat svůj život v psychické a fyzické pohodě.

Cílové skupiny:
 • senioři od 65 let věku,
 • osoby se zdravotním postižením ve věku od 18 let,
 • osoby s chronickým onemocněním ve věku od 18 let,
 • rodiny, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.
Kapacita služby (maximální okamžitá kapacita):
 • 10 uživatelů terénní služby,
 • 3 uživatelé ambulantní služby.
Formy poskytování pečovatelské služby:
 • terénní - na území města Loun a spádových obcí Brloh a Nečichy,
 • ambulantní - v zařízeních sociálních služeb (středisko osobní hygieny, apod.).
Provozní doba pečovatelské služby:
 • pondělí 
7:00 - 15:30 hodin
 • úterý a čtvrtek 
7:00 - 16:00 hodin
 • středa a pátek
7:00 - 15:00 hodin

 

Rozvoz obědů probíhá v době od 9:30 do 13:30 hodin.

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Pro uživatele, kteří nemají možnost zajistit si vykonání některých nutných úkonů rodinnými příslušníky, lze, v mimořádných případech, rozšířit provozní dobu do 20:00 hodin a o poskytnutí služeb v sobotu a neděli od 8:00 do 20:00 hodin dle individuálních potřeb uživatele. V tomto případě se však jedná o poskytnutí pouze těchto úkonů:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

Podrobná nabídka jednotlivých úkonů pečovatelské služby je uveden v ceníku.

Nezajišťujeme zdravotnickou péči - podávání léků, převazy, odběry, injekční podání inzulinu, rehabilitaci, apod.

 
Vysvětlení pojmů:

Terénní služby - služby, které jsou poskytovány v domácnosti osoby (v přirozeném sociálním prostředí). 

Ambulantní služby - služby, za kterými osoba dochází, je doprovázena či dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. Našim zařízením sociálních služeb je středisko osobní hygieny.

 

pecovatelska_sluzba_2 pecovatelska_sluzba_3


INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

Ing. Libuše Machillová +420 725 785 400
pevná linka +420 415 652 404
e-mail machillova@mpslouny.cz
Pavlína Plešingerová, Dis. +420 725 507 457
pevná linka +420 415 652 404
e-mail plesingerova@mpslouny.cz