Obsah

Pečovatelská služba

 

Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je umožnit "seniorům, zdravotně postiženým občanům a osobám s chronickým onemocněním"  zachovat si v dostatečné míře dosavadní způsob života, kompenzovat sníženou soběstačnost a oddalovat možnost odchodu do pobytového zařízení. Poskytováním služeb ve vlastní domácnosti napomáháme klientovi co nejdéle setrvat ve svém přirozeném a známém prostředí a přispíváme tak k zachování jeho nezávislosti.

Posláním pečovatelské služby poskytované "rodinám s dětmi", jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a potřebují přechodnou podporu, je pomáhat do té doby, než rodina plně samostatně zvládne veškeré potřeby nebo pominou přechodné důvody k poskytování služby. Pomáháme rodinám, které se dostaly do nepříznivé situace.

 
Cíle pečovatelské služby
 • pomáhat klientovi zůstávat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí, které je mu blízké
 • pomáhat klientovi zachovat si co nejdéle původní styl života, svoje zvyky a vlastní rytmus
 • pomáhat klientovi zachovat si v maximální míře zbylé schopnosti a dovednosti postarat se o sebe a domácnost
 • pomáhat klientovi zachovat si co nejdéle svoje dosavadní aktivity a sociální vazby
 • poskytovat klientovi přiměřenou podporu, pomoc nebo péči
 
Komu je služba určena
 • seniorům 
 • osobám se zdravotním postižením 
 • osobám s chronickým onemocněním 
 • rodinám s dětmi
 
Kapacita služby (maximální okamžitá kapacita):
 • okamžitá kapacita terénní služby je 13 klientů (při práci s jednotlivcem)
 • okamžitá kapacita ambulantní služby je 1 klient (při práci s jednotlivcem)
 
Formy poskytování pečovatelské služby
 • terénní - služba je poskytována v domácnosti osoby; službu poskytujeme na území města Loun, městských částí Brloh a Nečichy a obcí Blšany, Cítoliby, Černčice, Dobroměřice, Lenešice, Obora, Vršovice, Zeměchy.
 • ambulantní - služba je poskytována v našem zařízení (středisko osobní hygieny v Rakovnické ul. 2502 v Lounech).
 
Provozní doba terénní pečovatelské služby:
 • pondělí - pátek
6:45 - 15:15 hodin

 

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Podrobná nabídka jednotlivých úkonů pečovatelské služby je uvedena v ceníku.

 

Nezajišťujeme zdravotnickou péči (podávání léků, převazy, odběry, injekční podání inzulinu, rehabilitaci, apod.), venčení a krmení zvířat.

V mimořádných případech poskytneme službu v pracovních dnech od 15:15 hodin až do 20:00 hodin a v sobotu a neděli a o státních svátcích od 8:00 do 20:00 hodin. Mimořádný případ znamená poskytnutí služby klientovi, který nemá možnost zajistit si vykonání některých nutných úkonů rodinnými příslušníky po přechodnou dobu z důvodu zotavení po nemoci nebo propuštění ze zdravotnického zařízení nebo při čekací lhůtě na umístění do pobytového zařízení. V této době se poskytují pouze tyto úkony:

 • pomoc při zvládání péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • poskytnutí stravy (dodání a dovoz oběda) nebo pomoc při zajištění stravy (příprava a podání snídaně, oběda a večeře v domácnosti klienta).
 

 

pecovatelska_sluzba_2 pecovatelska_sluzba_3


INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

Ing. Libuše Machillová +420 725 785 400
pevná linka +420 415 652 404
e-mail machillova@mpslouny.cz
Pavlína Plešingerová, DiS. +420 725 785 405
pevná linka +420 415 652 404
e-mail plesingerova@mpslouny.cz